Ronjenje sa osobama sa invaliditetom

Ronjenje je sport za sve

Pored naših tipičnih aktivnosti bavimo se obukom ronilaca i instruktora ronjenja za ronjenje sa osobama sa invaliditetom, rekreativnim ronjenjem i plivanjem za osobe sa invaliditetom. Rekreativno ronjenje je jedini istinski inkluzivni sport u kojem su osobe sa invaliditetom potpuno ravnopravne sa osobama tipične populacije. U dosadašnjem radu obučavali smo osobe sa sledećim vrstama invaliditeta: paraplegija, kvadriplegija, epilepsija, autizam, amputacija, cerebralna paraliza, multipla skleroza i dijabetes melitus. Obuku i ronjenje osoba sa invaliditetom vršimo prema standardima najstarije i najaktivnije međunarodne asocijacije Handicapped Scuba Association – HSA.

HSA obuka

HSA (Handicapped Scuba Association) je obuka za ronioce koja je specijalizovana obuka da omogući osobama sa invaliditetom da steknu veštine potrebne za bezbedno ronjenje. HSA je organizacija posvećena da motiviše i da podršku osobama sa različitim vrstama invaliditeta i daje im mogućnost da pristupe podvodnom svetu i osete mir ronjenja. Obuka u okviru HSA programa prilagođava se specifičnim potrebama i sposobnostima svakog pojedinca. Ova obuka uključuje teorijski deo koji se odnosi na osnovna pravila ronjenja, bezbednost pod vodom, upotrebu opreme i druge relevantne aspekte, kao i praktične vežbe u bazenima ili na otvorenim vodama. Pored toga, instruktori HSA-a su posebno obučeni da rade sa osobama sa invaliditetom i pruže im podršku tokom obuke. Cilj HSA obuke za ronioce je omogućiti svima da uživaju u podvodnom svetu, da se osećaju samostalno kao i da stvore neprocenjive uspomene za ceo život.

Svi smo mi ljudi

Ronjenje sa osobama sa invaliditetom je posebno emocionalno i fizičko iskustvo koje omogućava osobama sa različitim invaliditetima da istraže podvodni svet. Ovo se postiže uz pomoć prilagođene opreme i specijalizovanih instruktora. Osim što pruža pristup aktivnostima koje su možda nekada bile nedostupne osobama sa invaliditetom, ronjenje takođe može imati terapeutske efekte. Osobe sa invaliditetom često izveštavaju o poboljšanju samopouzdanja, fizičke kondicije i emocionalnog blagostanja nakon ronjenja. Ova vrsta ronjenja takođe promoviše inkluziju i svest o potrebama i sposobnostima osoba sa invaliditetom, doprinoseći stvaranju ravnopravnijeg društva.