Projekat Erasmus

Predstavnici kikindskog Ronilačkog kluba „Orka“, od 20. do 26. novembra, boraviće u Italiji. U okviru Erasmus+ programa za sport, u saradnji sa partnerskom organizacijom sa sedištem u Milanu HSA Italija (Handiccaped Scuba Association), upoznaće se sa njihovim načinom rada sa osobama sa invaliditetom. Odlasku u Milano, prethodila je onlajn obuka sa predstavnicima iz Italije, kako bi članovi „Orke“ stekli određene informacije. Pored obuke u bazenu, ovo je sjajna prilika da se unapredi znanje polaznika iz engleskog i italijanskog jezika.

Pripremna poseta Italiji realizovana je u periodu od 9. do 13. avgusta 2023. Ronilački klub ORKA predstavljali su Stojan Bogosavljev, kao ovlašćeno lice, i Vesna Kralj Damjanov u svojstvu projekt koordinatora. Posetili su naše partnere na projektu, udruženje HSA Italia ANASEND – Associazione Nazionale Attività Subacquee e Natatorie per Disabili, u njihovom sedištu u Milanu.
Fokus je bio na usaglašavanju tema koje će se obrađivati tokom teorijske obuke kao i na produbljivanju znanja i njihovoj praktičnoj primeni u bazenu, sa osobama sa invaliditetom. Dogovoreno je da se poseban akcenat stavi na prenošenje iskustava instruktora udruženja HSA
Italia u radu sa osobama sa invaliditetom, na probleme koji su se do sada pojavljivali i načine njihovog prevazilaženja. Sporazum o saradnji potpisali su Stojan Bogosavljev za RK ORKA i Stefano Torti za HSA Italia ANASEND.

Raspored aktivnosti potpisali su Stojan Bogosavljev za RK ORKA i Alfonso Gangemi za HSA Italia ANASEND. Alfonso Gangemi je ispred HSA Italia ANASEND imenovan za saradnju sa našim klubom na realizaciji posmatranja na radnom mestu. Posetili su i prostorije
Podvodne škole Laudense (La Scuola Subacquea Laudense) koju su osnovali Sonia Ausoni, Enzo Lofar i Alfonso Gangemi sa željom da podele svoju strast prema moru i ronjenju kao i svoja otkrića sa svojim prijateljima. Škola tesno sarađuje sa HSA Italia ANASEND i angažovanjem svojih volontera sprovodi obuke za ronjenje i plivanje osoba sa invaliditetom, a takođe se bavi i iznalaženjem novih pomagala koje bi osobama sa invaliditetom omogućile bezbedno bavljenje podvodnim sportovima. Sedište škole je u Lodiju.

U sklopu pripreme za učešće u projektu, realizovan je kurs engleskog jezika u trajanju od 20 časova. Kurs je držala Milijana Ardeljan Boškov – profesor nemačkog jezika i književnosti, u prostorijama Centra za stručno usavršavanje nastavnika – Kikinda, dva puta nedeljno u periodu septembar-oktobar. Kurs je pohađalo 14 polaznika koji su na početku procesa obuke prošli kroz dijagnostički test kako bi se utvrdio status znanja učenika. Polaznici su u većini slučajeva redovno pohađali predavanja i savesno pratili sadržaje koje treba savladati. Nakon okončanog perioda obuke izvršeno je
testiranje znanja – proverene su sve četiri veštine: slušanje, čitanje, pisanje i govor. Svi polaznici položili su test engleskog jezika na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira.

Učesnici projekta su išli na pregled u Specijalnu bolnicu za hiperbaričnu medicinu u Beogradu (28.10.2023.), gde je simulirano spuštanje ronioca na dubinu od 40 metara. Svi ronioci su prošli test i proglašeni su zdravim za ronjenje na datim dubinama.

Kursevi koji su održani

Operatore tecnico acquatico per persone disabili

U trajanju od 12 časova, 5 teorijske nastave, 7 obuke u bazenu i 2 časa za online polaganje testova. Svi polaznici kursa su položili testove. Obuka je realizovana u oktobru mesecu u CSU Kikinda.

Compressor Operator Air

u trajanju od šest sati teorije. Nastava je realizovana tako
što je održano četiri sata predavanja i 2 sata Zoom meeting sa rukovaocem kursa Alfonso Gangemi (u CSU Kikinda 16.10. i 06.11.2023.). Praktični deo će biti realizovan u italiji.

Dive Budy Handicapped Scuba Association

u trajanju od 10 sati teorije i 5 sati vežbi
u bazenu. Kurs je realizovan tokom oktobra i novembra meseca. Polaznici su se osposobljavali o sledećim temama: Uvod u anatomiju i fiziologiju, Psihološki efekti
invaliditeta na osobu, Vrste invaliditeta, Post traumatski stresni poremećaj,  Problemi pristupačnosti i njihov odnos sa ronjenjem, Kriterijumi za sertifikaciju… Na praktičnoj obuci je rađena simulacija ronjenja sa osobama sa
paraplegijom, kvadriplegijom, amputacijama i sa slepim osobama. Svi kandidati su položili završni test u trajanju od dva sata u Centru za stručno osposobljavanje
Kikinda i na bazenima Sportskog centra „Jezero“.