Stojan Bogosavljev

by rkorka

Rođen je 19.01.1968. godine u Kikindi. Oženjen je, otac dvoje dece.

Stojan Bogosavljev trener ronilackog kluba ORKA kikindaIma sledeća zvanja: specijalista za nacionalnu i globalnu bezbednost, organizator sportskog poslovanja, operativni sportski menadzer, sportski stručnjak – operativni trener – instruktor ronjenja M4, Teacher of Underwater Instructor DIWA.

Završio je osnovnu školu (Kikinda), srednju vojnu školu (Sarajevo i Banja Luka), Vojnu akademiju (Beograd) i specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka (Beograd). 

Osnivač je Kluba za podvodne aktivnosti „Pančevo“ (1996), Ronilačkog kluba „Svet ronjenja“ (2000), Ronilačkog saveza Srbije (2003), osnivač i suvlasnik dela franšiza Special Response Diver International™ Srbija (SRDI, 2005), Ronilačkog kluba „Orka“ (2006), Ronilačkog kluba „Dunavac“ (2007) i Srpskog nacionalnog ronilačkog Saveza (2012). Učestvaovao je u radu osnivačke skupštine Asocijacije sportova Srbije (2005.).

Autor je, osnivač i izdavač časopisa „Svet ronjenja“.

Autor je izdanja: klupski bilten, autor i izdavač priručnika za ronjenje „Vodič za ronjenje 2003“ i „Vodič za ronjenje 2004“ (preveden na engleski i mađarski jezik), autor Priručnika, plana i programa za ronjenje na kiseonik (pobednik na međunarodnom tenderu SRDI), direktor je 15 brojeva časopisa „Svet ronjenja“, autor tekstova (1999–2005), autor i izdavač sledećih izdanja (knjiga, 2010): (1) Ronjenje na kiseonik; (2) Medicina za ronioce; (3) Vrste ronjenja, nitroks, kompresori, čamci, veranje; (4) Standardi, pedagogija i didaktika za ronioce; (5) Oprema za ronjenje I; (6) Ronilački rečnik (na 7 jezika); (7) „Drina“, plovidba, sportovi, organizacije, instruktori; (8) Ronjenje na dah, podvodni ribolov, puške; (9) Ribe, školjke, puževi, rakovi; (10) Istorija, nautičke karte; (11) Nikad, nipošto, zauvek ne: droga, sekte, AIDS, alkohol, pušenje; (12) Instruktor, psiholog, pedagog, didaktičar, menadzer; (13) Pravila ronjenja; (14) Suvo odelo; (15) Meteorologija za ronioce; (16) Ronilački adresar; (17) Fotografija za ronioce I; Pravilo ronjenja Srpskog nacionalnog ronilačkog Saveza i Pravilnik za organizaciju i izvođenje takmičenja Srpskog nacionalnog ronilačkog saveza (2012).

Direktor je izdanja „Povratak Posejdona“ autora Ivanić Gradimira, autor i direktor filma „Sigurnost u avanturi“ (2001.).

U ronilačkoj karijeri obučio je više od 500 ronilaca za sve kategorije, 1*, 2**, 3***, bio asistent na kursu za instruktorsko zvanje M1, organizovao je i izvodio obuku za ronjenje sa aparatima zatvorenog kruga disanja. Organizator je i realizator Stojan Bogosavljev trener ronilackog kluba ORKA kikindaprvog instruktorskog kampa SRDI (2005), obuke za Specijalnu antiterorističku jedinicu (SAJ) MUP-a Srbije, obuke za podvodne istrage, ronjenja sa nitroksom i prilaz nepristupačnim lokacijama za ronjenje (2006) i Special Maritime Operations (2008).

Autor je i organizator manifestacije „Dani ronjenja“ (1998–2000) u Pančevu, Organizator je klubskih takmičenja (1997–1999), učesnik Sajma turizma, nautike i sporta u Beogradu (2003.), učesnik akcije „Droga ne“ Ministarstva sporta (2003), organizator prve berze ronjenja na brodu „Sirona“ (2004) u Beogradu, učestvovao je na sajmu nautike „Boat show“ Zemun (2004), suorganizator međunarodnog festivala podvodnog filma u Beogradu (1999 – 2004) organizator i realizator ronilačkih kampova u Crnoj Gori i na rekama i jezerima u Srbiji (1997–2007), organizacija konkursa za najbolju podvodnu fotografiju na Međunarodnom festivalu podvodnog filma u Beogradu (2002–2005), autor i organizator Međunarodnog festivala podvodnog filma i fotografije i likovnog konkursa na temu „Svet ronjenja“ u Kikindi (2010-2013), rganizator seminara Apnea O2 (Apnea Academy-Kikinda, 2013), rganizator seminara Obuka dece od 8-13 godina u ronjenju (2013), rganizator takmičenja KikINdor u podvodnom sportu 4 kola (2013) u sklopu Srpske nacionalne lige u podvodnom sportu.

Član je sledećih domaćih i međunarodnih organizacija: Nacionalna asocijacija ronilačkih instruktora Srbije (ARI), European Commitee of Professional Diving Instructors (CEDIP), Special Response Diver International (SRDI), Srpski nacionalni ronilački savez (RONSA), Diving Instructor World Association(DIWA).

Reference: više od 500 obučenih ronilaca svih kategorija, oko 20 instruktora za rekreativno ronjenje, 138 ronilaca za posebne namene, 31 instruktor ronjenja za posebne namene, saradnja sa više od 200 pravnih lica.

Završio je sledeće seminare / dodatno usavršavanje: Kurs podvodna vožnja tenkova (1987), Kurs prekvalifikacija za pomorske diverzante (1989), Osnovna padobranska obuka (1990), Ronilac 3* (1996), Seminar iz hiperbarične i podvodne medicine (1997), Upravljač motornog čamca na moru i reci (1998), Ronilac 4* (1998), Opšti deo obuke za sportskog instruktora ronjenja (2002), Kurs za instruktora ronjenja M1 (2003) (ronjenje na dah, noćno ronjenje, pretraživanje, vađenje potonulih predmeta i upotreba ronilačkog lifta, dubinsko ronjenje (preko 20 m), podvodna orijentacija (bez instrumenata u bistroj vodi), prva pomoć, spasavanje, ronjenje u struji, ronjenje u planinskim jezerima, poznavanje flore i faune, ronjenje u mutnoj neprozirnoj vodi (smanjena vidljivost), podvodna navigacija pomoću instrumenata, kompresorista), Kurs za instruktora ronjenja SDRI 1* (2005) (Underwater Investigations 1, SRD Medic, Obstructed Entry Diver, Ropes & Rigging Specialist, High Altitude Diver, SRD Equipment Specialist, Rescue Diver, Dry Suit Diver, Nitrox Diver), Kurs za instruktora ronjenja sa aparatima zatvorenog kruga disanja SRDI (closed circuit rebreathers) (2006), Kurs Special Maritime Operations (2008), instruktor ronjenja M2 Asocijacija ronilačkih instruktora/CEDIP (2011), Seminar apnea O2 (Apnea Academy, 2013), Seminar obuka dece od 8-13 godina u ronjenju, Cross Over DIWA Chief Scuba Instructor (2014), Spasilac na vodi (2014), Teacher of Underwater Instructor DIWA (2015).

Stojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan BogosavljevStojan Bogosavljev

Aktivnosti u sportsko-rekreativnom ronjenju: generalni sekretar Kluba za podvodne aktivnosti „Pančevo“ (1996 – 1999), direktor ronilačkog kluba „Svet ronjenja“ (1999 – 2005), sekretar predsedništva Saveza podvodnih aktivnosti Vojvodine (2000 – 2004), direktor časopisa „Svet ronjenja“ (2000 – 2005), sekretar Ronilačkog saveza Srbije (2004 – 2008), regionalni menadzer SRDI Srbija (2005 – 2008), predsednik Ronilačkog kluba „Orka“ (2005), lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Srpskog nacionalnog ronilačkog saveza, predsednik Skupštine Srpskog nacionalnog ronilačkog saveza, generalni sekretar Srpskog nacionalnog ronilačkog saveza (2012), predsednik saveta instruktora ronjenja u Nacionalnoj asocijaciji ronilačkih instruktora Srbije (2012), Cours Director DIWA, direktor DIWA za Srbiju (2014).

Pohvale/nagrade u ronjenju: Zahvalnica za obuku Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije (SAJ), Zahvalnica ARI, Zahvalnica Međunarodnog festivala podvodnog filma u Antibu, nagrada publike za film „Sigurnost u avanturi“ na Međunarodnom festivalu podvodnog filma u Beogradu, Zahvalnica Kulturnog centra Kikinda za pokretanje i organizaciju festivala podvodnog filma u Kikindi, Zlatna plaketa Asocijacije ronilačkih instruktora Srbije, zahvalnica Special Response Diver International, Pohvala Opštine Kikinda za rad u sportu i bezbednosti u 2015. godini, Priznanje Asocijacije ronilačkih instruktora Srbije za rad u 2015. Godini, godišnja nagrada DIWA za rad sa mladima.

U vojnoj karijeri završio je srednju vojnu školu i vojnu akademiju. Završio je specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i ima zvanje Specijalista za nacionalnu i globalnu bezbednost.

Radio je u jedinici vojne policije, pomorskim diverzantima (82. Pomorski centar), 72. Specijalnoj brigadi, obaveštajnoj upravi, obaveštajnom centru, obaveštajnoj agenciji Ministarstva odbrane. U vojci je završio sledeće kurseve: podvodna vožnja tenka, kurs za pomorske diverzante, osnovna padobranska obuka, osnovni obaveštajni kurs, specijalni obaveštajno operativni kurs, kurs kriptozaštite, kurs informatike. Penzionisan je u činu majora.

17 23 28 29

Profesionalni moto: „Do jednostavnosti treba dorasti“.