Veštine pod vodom

by rkorka

Svaki takmičar mora da ima sledeću opremu – maska, peraja, disalica, kompenzator plovnosti, pojas sa tegovima nezavisan od kompenzatora plovnosti, regulator otvorenog kruga disanja opremljen sa alternativnim izvorom vazduha za upotrebu u toku takmičenja i radni manometar, bocu za ronjenje zapremine od 10 do 18 litara napunjenu vazduhom, a može da nosi ronilačko odelo, čizmice. Upotreba disalice je obavezna za takmičenje M 300 metara a u svim ostalim takmičenjima je stvar izbora.

Takmičenja se sprovode u 50m bazenu sa minimalnom dubinom od 2m.

M300

Takmičenje M 300 metara je takmičenje na vreme na dužinu 300m (odnosno 6 krugova u 50m bazenu) i koji se sastoji od sledećih aktivnosti:

  1. krug – ulazak uz upotrebu scuba, ostavljanje scuba na sredini bazena, izron, slobodno plivanje na površini uz korišćenje disalice.
  2. krug – plivanje perajima na površini.
  3. krug – pronalaženje opreme, opremanje sa scuba, i početak podvodnog plivanja sa scuba.
  4. do 6. kruga – podvodno plivanje sa scuba.

NOĆNO RONJENJE

Noćno ronjenje je takmičenje na kojem takmičar nosi zatamnjenu ronilačku masku a mora da pronađe 3 predmeta koji se nalaze na dnu bazena u roku od 3 minuta. Takmičar je opremljen konopom dužine ne više od 5m, i ima kesu za prikupljanje predmeta. Takmičar nakon nameštanja zatamnjene masku u pratnji na površini od strane sudije dolazi na osnovnu liniju gde je teg usidren u centru borilišta.Takmičar se zatim spušta na dno bazena i počinje pretraživanje. 3 predmeta su postavljena u okviru 4 metra, a na udaljenosti od 2, 3 i 4 metra od centra borilišta. Takmičari se rangiraju koristeći sistem bodovanja koji daje poene za broj prikupljenih predmeta u najkraćem vremenu.

PODIZANJE TERETA

Emersion 6kg je takmičenje koje uključuje podizanje predmeta težine 6 kg sa dna bazena na površinu pomoću lifta. Prvi takmičar koji uspešno izvrši zadatak je pobednik.

POLIGON PREPREKA-OBSTRACLE COURS

Takmičenje je vremenski događaj gde par pliva na udaljenost od 100 metara u 2 trake bazena i obavljaju sledeće zadatake hronološki:

  1. Plivanje kroz tunel dužine 2 m prečnika 1 m koji je napravljen od obruča koji je postavljen na 5 m od ivice bazena.
  2. Ronioci se zatim sakupe i dišu iz jedne boce koristeći alternativni izvor vazduha od markera na 12 m do markera na 42 m.
  3. Svaki ronilac zatim skida svoju masku za ronjenje i stavlja je u korpu koja se nalazi na 45 m u svakoj traci i onda pliva do 50 m (tj. do kraja bazena), a zatim se vraća do korpe, uzima i namešta svoju masku.
  4. Pre ulaska u tunel dužine 5 metara koji se nalazi na 65 m, svaki ronilac skida aparat i plivaju kroz tunel držeći aparat ispred sebe.
  5. Nakon izlaska iz tunela 5 m, svaki ronilac se oprema, prikupljaju objekat usidren na dnu bazena na 73 m i penju se na površinu kao par.

Na površini na 75 m, par pliva do 100 m (tj. do kraja), dok vuče „objekat“ dišući iz atmosfere.