Ronjenje na dah

by rkorka

Ronjenje na dah ili apnea  podrazumeva zadržavanje daha i ronjenje u inspiratornoj apneji, čija dužina i dubina zavise od niza faktora: doba, pola, vitalnog kapaciteta, treninga, zamora, motivisanosti, straha, ambijentalnog pritiska i temperature okoline.

Discipline se dele na tzv. “indoor” (bazenske) i “outdoor” (u moru). Bazenske, ili “indoor” discipline podrazumevaju postizanje i merenje pređene dužine, kao i vreme trajanja apnee, dok “outdoor” discipline podrazumevaju merenje postignute dubine. Posebno se rangiraju žene i muškarci, a postoji i ekipno rangiranje.

 Statička apnea

(Static Apnea – STA) ili poznatija samo kao “Statika” izvodi se tako što ronilac zadržava dah najduže koliko može, zaranjanjem respiratornih organa (usta i nos), a vreme njenog trajanja meri se od momenta uranjanja respiratornog sistema u vodu do njegovog izranjanja iz vode.

 Dinamika sa perajama

(Dynamic with fins – DYF) je disciplina u kojoj je obavezna upotreba peraja ili monoperaja, kao jedinog i osnovnog pomagala tokom zarona. Radi se tako što ronilac roneći, pokušava da pređe najveće moguće rastojanje, u horizontalnom položaju ispod površine. Preronjena dužina se meri od tačke gde je zaronjen respiratorni sistem u vodu do tačke gde izroni iz vode.

 Dinamika bez peraja

(Dynamic without fins – DNF) uslovljena je isključivo ljudskim pogonom, bez upotrebe bilo kakvih pomagala. Ronilac vrši potisak kroz vodu svojim sopstvenim telom (rukama i nogama). Zahteva samo dobru tehniku prsnog plivanja, kao i opštu fizičku spremnost. Tamičenja prema pravilima AIDA ne tolerišu nikakve oblike “sambe” (blage drhtavice) ili BO (Black-out, tj. padanje u nesvest), a u tom slučaju takmičar se diskvalifikkuje.

Obuka za ronjenje na dah se izvodi prema standardima Diving Instructor World Association (DIWA) koja je usklađena sa standardima ISO i EN.

 Snorkel Batch “A” od 6 godina         

Junior Apnoe 1 od 8 godine

Junior Apnoe 2 od 10 godine

Junior Apnoe 3 od 12 godine

Apnoe 1 (OWAD) od 14 godine

Apnoe 2 (MAD) od 16 godine

Apnoe 3 (CAD) od 18 godine

Apnoe Instructor od 18 godine