Podvodna orijentacija

by rkorka

Podvodna orijentacija je disciplina u kojoj takmičar opremljen kompletnom opremom za SCUBA ronjenje mora da pronađe određene orijentire pomoću kompasa i daljinara u što kraćem vremenskom roku.

Ukupna dužina staza kreće se od 550 do 650 metara. Vreme za pronalaženje svih orijentira je ograničeno na 15 minuta i 20 sekundi u svim disciplinama, osim u disciplini „MONK“ gde je limit 18 minuta. Razmak između pojedinih orijentira koji se mora pronaći je od 100 do 150 m. Svaki takmičar vuče za sobom bovu kako bi s obale i čamca sudije i publika, videli trenutni položaj takmičara, i sklonili ga sa staze kad prekorači vreme ili izađe 50m izvan takmičarskog područja

DISCIPLINE

Pojedinačne discipline