Gadjanje pod vodom

by rkorka

Gađanje pod vodom u metu je sportska disciplina koja se obavlja u bazenu, plivanjem i boravak pod vodom bez upotrebe aparata za disanje, ronjenjem na dah.

Discipline gađanja pod vodom u metu su:

  1. Preciznost
  2. Biatlon;
  3. Relej.

Preciznost i Biatlon se posebno boduju za muškarce i žene.

Relej disciplina može da ima i mešovite timove: muške/ženske.

Takmičenja mogu biti: individualna i timska.

Pojedinačna i timska takmičenja se izvede u toku istog takmičenja, minimum jedan dan do najviše dva dana.

Takmičenje se održava u bazenu. Temperatura vode treba da je 23°C+/-5°C.

Minimalna veličina bazena treba da je  25 metara, sa minimalnom dubinom od 1,80 metara i maksimalnom dubinom od 5 metara.