Podvodni sport

PODVODNI  SPORT


 

PODVODNI RAGBI

Podvodni ragbi (UWR) je podvodni sport koji igraju dve ekipe sap o šest igrača u vodi i šest rezervi. Ekipe se trude da steknu kontrolu nad blago negativno plovnom loptom (ispunjena je slanom vodom) i ubace je u gol protivnika koji se malazi na dnu bazena.

Igra

Igra se pod vodom u bazenu dubine od 3,5 do 5m sa dva gola (teške metalne korpe obima od oko 40 cm) na dnu bazena. Dva tima (plavi i beli), svaki sa po maksimalno šest igrača (plus maksimalno šest izmena), pokušavaju postići gol slanjem blago negativno plovne lopte (ispunjene slanom vodom) u gol protivnika. To je brza i iscrpljujuća igra; zato se izvode leteće izmene, bez pauze.

Lopta može biti bačena u bilo kom smeru, ali ne sme da napusti vodu. Lopta „leti“ oko 2m ili 3m pre nego što je zaustavi otpornost vode. To znači da su dobra taktika i dobro (trodimenzionalno) pozicioniranje ključni elementi igre. Igrači mogu koristiti različite sposobnosti: snagu, brzinu, pokretljivost ili jednostavno nisku potrošnju kiseonika i sve te sposobnosti su podjednako važne.

Podvodni ragbi ne igra mnogo ljudi na svetu, tako da se često igra u mešovitim muško-ženskim ekipama.


 

PLIVANJE PERAJIMA

Plivanje perajima je disciplina koja podrazumeva kretanje takmičara na površini vode isključivo snagom mišića koji na stopalima ima peraja, bez upotrebe bilo kakvog mehanizma koji se pokreće pomoću motora ili snagom mišića.

Discipline u plivanju perajima su: 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 1850m i štafete 4x100 i 4x200 metara. Stil plivanja je „slobodan stil“.

Plivanje perajima u otvorenim vodama može da se obavlja na bilo kojoj dužini staze, koja omogućava sigurnost za takmičare.

Za plivanje perajima u bazenima i u otvorenim vodama, dozvoljeno je korišćenje sledeće opreme:

 • peraja ili monoperaja bez ograničenja u dimenzijama ili materijalu. Sastoje se od ploče i dela za stopala, koji su spojeni.
 • naočari za plivanja ili maske koje služe da zaštite oči i za bolju vidljivost u vodi.
 • disalica, koja je samo u funkciji disanja. Dozvoljeno je samo korišćenje disalice kružnog poprečnog preseka, maksimalnog unutrašnjeg prečnika 23 mm i maksimalne dužine 48 cm.
 • kapa za plivanje.

Druga pomoćna oprema ili sredstva za održavanje na vodi nisu dozvoljena.


 

BRZINSKO RONJENJE

Brzinsko ronjenje je plivanje perajima uz pomoć aparata sa vazduhom pod pritiskom ispod površine vode isključivo snagom mišića koji na stopalima ima peraja, bez upotrebe bilo kakvog mehanizma koji se pokreće pomoću motora ili snagom mišića.

Discipline u ronjenju sa aparatom sa vazduhom pod pritiskom su: 100, 400 i 800 metara. Stil plivanja je slobodan. Način nošenja aparata je slobodan. Tokom cele trke, lice takmičara mora biti ispod površine vode.

Za ronjenje sa aparatom sa vazduhom pod pritiskom specifična su sledeća pravila:

 • dozvoljeno je puniti boce samo sa vazduhom, bez obogaćivanja kiseonikom.
 • pritisak vazduha u bocama ne sme da prelaziti radni pritisak boce. Maksimalni dozvoljeni pritisak je 200 bara.
 • za takmičenja u bazenima najmanja dozvoljena zapremina boce je 0,4 l.

korišćenje mokrih odela dozvoljeno je samo na takmičenjima na otvorenim vodama.

Druga pomoćna oprema ili sredstva za održavanje na vodi nisu dozvoljena.


 

RONJENJE NA DAH

Ronjenje na dah ili apnea  podrazumeva zadržavanje daha i ronjenje u inspiratornoj apneji, čija dužina i dubina zavise od niza faktora: doba, pola, vitalnog kapaciteta, treninga, zamora, motivisanosti, straha, ambijentalnog pritiska i temperature okoline.

Discipline se dele na tzv. “indoor” (bazenske) i “outdoor” (u moru). Bazenske, ili “indoor” discipline podrazumevaju postizanje i merenje pređene dužine, kao i vreme trajanja apnee, dok “outdoor” discipline podrazumevaju merenje postignute dubine. Posebno se rangiraju žene i muškarci, a postoji i ekipno rangiranje.

 Statička apnea

(Static Apnea - STA) ili poznatija samo kao “Statika” izvodi se tako što ronilac zadržava dah najduže koliko može, zaranjanjem respiratornih organa (usta i nos), a vreme njenog trajanja meri se od momenta uranjanja respiratornog sistema u vodu do njegovog izranjanja iz vode.

 Dinamika sa perajama

(Dynamic with fins - DYF) je disciplina u kojoj je obavezna upotreba peraja ili monoperaja, kao jedinog i osnovnog pomagala tokom zarona. Radi se tako što ronilac roneći, pokušava da pređe najveće moguće rastojanje, u horizontalnom položaju ispod površine. Preronjena dužina se meri od tačke gde je zaronjen respiratorni sistem u vodu do tačke gde izroni iz vode.

 Dinamika bez peraja

(Dynamic without fins - DNF) uslovljena je isključivo ljudskim pogonom, bez upotrebe bilo kakvih pomagala. Ronilac vrši potisak kroz vodu svojim sopstvenim telom (rukama i nogama). Zahteva samo dobru tehniku prsnog plivanja, kao i opštu fizičku spremnost. Tamičenja prema pravilima AIDA ne tolerišu nikakve oblike “sambe” (blage drhtavice) ili BO (Black-out, tj. padanje u nesvest), a u tom slučaju takmičar se diskvalifikkuje.

Obuka za ronjenje na dah se izvodi prema standardima Diving Instructor World Association (DIWA) koja je usklađena sa standardima ISO i EN.

 Snorkel Batch “A” od 6 godina         

Junior Apnoe 1 od 8 godine

Junior Apnoe 2 od 10 godine

Junior Apnoe 3 od 12 godine

Apnoe 1 (OWAD) od 14 godine

Apnoe 2 (MAD) od 16 godine

Apnoe 3 (CAD) od 18 godine

Apnoe Instructor od 18 godine


 

POLIGON ZA DECU

Sport Diving – poligon deca je takmičenje u podvodnom sportu koje je namenjeno za decu do 13 godina koji nisu ronioci.

Poligon se sastoji od 4 prepreke. Startuje se sa startnog bloka sa maskom perajima i disalicom. Prva prepreka je tunel dužine 2 metra kroz koju takmičar prolazi roneći na dah. Dozvoljeno je samo dodirivanje prepreke perajima. Sledeća prepreka je balvan koju dete prelazi okretom. Nakon toga je koš na vodi u koji dete treba da ubaci loptu. Ima pravo na tri pokušaja. Poslednja prepreka je cev postavljena vertikalno i odignuta od dna. Takmičar zaranja sa loptom i mora da loptu proturi u cev sa donje strane. Takmičar ima tri pokušaja. Ukupna dužina poligona je 50 metara.


 

VEŠTINE POD VODOM

Svaki takmičar mora da ima sledeću opremu - maska, peraja, disalica, kompenzator plovnosti, pojas sa tegovima nezavisan od kompenzatora plovnosti, regulator otvorenog kruga disanja opremljen sa alternativnim izvorom vazduha za upotrebu u toku takmičenja i radni manometar, bocu za ronjenje zapremine od 10 do 18 litara napunjenu vazduhom, a može da nosi ronilačko odelo, čizmice. Upotreba disalice je obavezna za takmičenje M 300 metara a u svim ostalim takmičenjima je stvar izbora.

Takmičenja se sprovode u 50m bazenu sa minimalnom dubinom od 2m.

M300

Takmičenje M 300 metara je takmičenje na vreme na dužinu 300m (odnosno 6 krugova u 50m bazenu) i koji se sastoji od sledećih aktivnosti:

 1. krug - ulazak uz upotrebu scuba, ostavljanje scuba na sredini bazena, izron, slobodno plivanje na površini uz korišćenje disalice.
 2. krug – plivanje perajima na površini.
 3. krug – pronalaženje opreme, opremanje sa scuba, i početak podvodnog plivanja sa scuba.
 4. do 6. kruga - podvodno plivanje sa scuba.

NOĆNO RONJENJE

Noćno ronjenje je takmičenje na kojem takmičar nosi zatamnjenu ronilačku masku a mora da pronađe 3 predmeta koji se nalaze na dnu bazena u roku od 3 minuta. Takmičar je opremljen konopom dužine ne više od 5m, i ima kesu za prikupljanje predmeta. Takmičar nakon nameštanja zatamnjene masku u pratnji na površini od strane sudije dolazi na osnovnu liniju gde je teg usidren u centru borilišta.Takmičar se zatim spušta na dno bazena i počinje pretraživanje. 3 predmeta su postavljena u okviru 4 metra, a na udaljenosti od 2, 3 i 4 metra od centra borilišta. Takmičari se rangiraju koristeći sistem bodovanja koji daje poene za broj prikupljenih predmeta u najkraćem vremenu.

PODIZANJE TERETA

Emersion 6kg je takmičenje koje uključuje podizanje predmeta težine 6 kg sa dna bazena na površinu pomoću lifta. Prvi takmičar koji uspešno izvrši zadatak je pobednik.

POLIGON PREPREKA-OBSTRACLE COURS

Takmičenje je vremenski događaj gde par pliva na udaljenost od 100 metara u 2 trake bazena i obavljaju sledeće zadatake hronološki:

 1. Plivanje kroz tunel dužine 2 m prečnika 1 m koji je napravljen od obruča koji je postavljen na 5 m od ivice bazena.
 2. Ronioci se zatim sakupe i dišu iz jedne boce koristeći alternativni izvor vazduha od markera na 12 m do markera na 42 m.
 3. Svaki ronilac zatim skida svoju masku za ronjenje i stavlja je u korpu koja se nalazi na 45 m u svakoj traci i onda pliva do 50 m (tj. do kraja bazena), a zatim se vraća do korpe, uzima i namešta svoju masku.
 4. Pre ulaska u tunel dužine 5 metara koji se nalazi na 65 m, svaki ronilac skida aparat i plivaju kroz tunel držeći aparat ispred sebe.
 5. Nakon izlaska iz tunela 5 m, svaki ronilac se oprema, prikupljaju objekat usidren na dnu bazena na 73 m i penju se na površinu kao par.

Na površini na 75 m, par pliva do 100 m (tj. do kraja), dok vuče „objekat“ dišući iz atmosfere.


 

PODVODNI HOKEJ

Odvija se u bazenu koji ne sme biti plići od dva metra. Minimalan broj takmičara u ekipi je 6 a potrebna oprema: maska, disalica, peraje, rukavice, pak i palice.

Podvodni hokej je dinamična igra koja se igra u bazenu veličine 25m x 15m dubine 1.8 - 3 m. Igra se dva poluvremena u trajanju od 15 minuta s tri minute odmora na poluvremenu. Svaka ekipa ima pravo na prekid od 60 sekundi po poluvremenu („time – out“). Vreme se zaustavlja pri svakom prekršaju u  zadnje dve minute utakmice. Svaka ekipa ima 12 takmičara, od kojih 10 ima pravo nastupa na utakmici. Tokom utakmice 6 igrača nalazi se u prostoru za igru, a 4 igrača rezerve čekaju na ivici bazena. Rezervni igrači mogu zameniti igrače u bilo koje vreme (leteće izmene). Igrači nose gumene peraje, masku i disalicu i palicu. Na rukama su obvezne rukavice od gume za zaštitu od dna bazena i paka.

Ekipe startuju svaka na svom kraju bazena držeći se jednom rukom za ivicu. Pak je postavljen na sredinu dna bazena. Na signal sudije obe ekipe plivaju da osvoje pak. Na svakom kraju bazena nalazi se korito izrađeno od lima debljine 2 mm. Korito predstavlja gol i dužine je 3 m s prednje strane zakošena, a sa zadnje vertikalni zid do ivice bazena. Pak mora proći zapreminu gola, odnosno ući u udubljenje kako bi se postigao pogodak. Postoji više formacija ekipa ali obično ekipa ima 3 napadača; središnjeg i 2 bočna te 3 obrambena; 2 bočna i zadnjeg. Cilj je zadržati pak u posed i nadmudriti protivnika koristeći se spretnošću, brzinom, manevrisanjem i što dužim zadržavanjem daha.

Pravila podvodnog hokeja su vrlo jednostavna. U osnovi je nekontaktni sport, igrač slobodnom rukom ne sme dodirivati suparničkog igrača. Ne postoji pravilo ofsajda kao ni opstrukcije igre. Pak se ne sme držati rukom ili nositi na palici i zaustavljati bilo čime osim palicom. Svaki prekršaj pravila dosuđuju dvojica sudija u vodi koji rukama daju signal glavnom sudiji (izvan vode) da zaustavi igru. Zavisno od ozbiljnosti prekršaja sudija može dosuditi 3m prednosni pak ili isključiti igrača na 1 ili 2 minuta kazne ili do kraja utakmice. Ukoliko je prekršaj učinjen u gol poziciji (3m od gola) sudija dosuđuje kaznenu igru 2 na 1 ili jednostavno dosuditi pogodak.


 

GADJANJE POD VODOM

Gađanje pod vodom u metu je sportska disciplina koja se obavlja u bazenu, plivanjem i boravak pod vodom bez upotrebe aparata za disanje, ronjenjem na dah.

Discipline gađanja pod vodom u metu su:

 1. Preciznost
 2. Biatlon;
 3. Relej.

Preciznost i Biatlon se posebno boduju za muškarce i žene.

Relej disciplina može da ima i mešovite timove: muške/ženske.

Takmičenja mogu biti: individualna i timska.

Pojedinačna i timska takmičenja se izvede u toku istog takmičenja, minimum jedan dan do najviše dva dana.

Takmičenje se održava u bazenu. Temperatura vode treba da je 23°C+/-5°C.

Minimalna veličina bazena treba da je  25 metara, sa minimalnom dubinom od 1,80 metara i maksimalnom dubinom od 5 metara.


 

PODVODNA ORIENTACIJA

Podvodna orijentacija je disciplina u kojoj takmičar opremljen kompletnom opremom za SCUBA ronjenje mora da pronađe određene orijentire pomoću kompasa i daljinara u što kraćem vremenskom roku.

Ukupna dužina staza kreće se od 550 do 650 metara. Vreme za pronalaženje svih orijentira je ograničeno na 15 minuta i 20 sekundi u svim disciplinama, osim u disciplini „MONK“ gde je limit 18 minuta. Razmak između pojedinih orijentira koji se mora pronaći je od 100 do 150 m. Svaki takmičar vuče za sobom bovu kako bi s obale i čamca sudije i publika, videli trenutni položaj takmičara, i sklonili ga sa staze kad prekorači vreme ili izađe 50m izvan takmičarskog područja

DISCIPLINE

Pojedinačne discipline

monk mkurs zvijezda varijanc varijanb varijan1 reperi5p