Poligon za decu

by rkorka

Sport Diving – poligon deca je takmičenje u podvodnom sportu koje je namenjeno za decu do 13 godina koji nisu ronioci.

Poligon se sastoji od 4 prepreke. Startuje se sa startnog bloka sa maskom perajima i disalicom. Prva prepreka je tunel dužine 2 metra kroz koju takmičar prolazi roneći na dah. Dozvoljeno je samo dodirivanje prepreke perajima. Sledeća prepreka je balvan koju dete prelazi okretom. Nakon toga je koš na vodi u koji dete treba da ubaci loptu. Ima pravo na tri pokušaja. Poslednja prepreka je cev postavljena vertikalno i odignuta od dna. Takmičar zaranja sa loptom i mora da loptu proturi u cev sa donje strane. Takmičar ima tri pokušaja. Ukupna dužina poligona je 50 metara.